Restitutiebeleid

Zodra het logo aangekocht is en de gebruiker toegang tot de bestanden heeft, is er geen restitutie meer mogelijk. Omdat we iedereen gelijk willen behandelen, zijn hierop geen uitzonderingen mogelijk.

Tevredenheidsgarantie

Als u een logo van ons heeft gekocht en daarna een ander logo op onze website heeft aangemaakt dat u beter bevalt, kunt u ons binnen 30 dagen na aankoop om een vervanging vragen. U kunt eenmalig van deze vervanging gebruikmaken (per aankoop). De verkregen licentie zal vervolgens automatisch worden overgeheveld naar het tweede logo. Zodra u het tweede, vervangende logo ontvangen heeft, mag u geen gebruik meer maken van het eerste logo.